• GDPR
  • Vilkår og Betingelser
  • Persondatapolitik

Sikkerhedspolitik

Fysisk sikkerhed

Serverne, Ziik kører på, er geografisk placeret i et datacenter i Tyskland og håndteres af Ziik's teknologipartner. Hardware holdes separat fra andres - både i virtuelle termer og mere håndterbart såsom aflåste bure som beskrevet i Linodes beskrivelse af sikkerhed

Netværkssikkerhed

Al internettrafik til vores servere går igennem vores load balancers, hvor firewalls sikrer, at kun relevante services tillades. "Relevante services" er p.t. webservere, men kan inkludere andre services i fremtiden. Databaser og fillagring er dog kun tilgængelige på servernes interne netværk.

Datasikkerhed

Alle Ziik kunder har en separat database på vores database servere med individuelle databasebrugere. Derved holdes data separat fra andre kunders og vil aldrig være tilgængelige for andre.
Filer, uploadet af én kundes brugere, lagres også separat fra andre kunders, hvorved vi opnår den samme adskillelse som med databaserne.

Applikationssikkerhed

Brugere kan kun tilgå data baseret på dennes brugertype, og organisatoriske tilhørsforhold.
Adgangskoder er envejskrypterede med individuelle salt, hvilket sikrer, at selv hvis en eller flere krypterede adgangskoder skulle falde i de forkerte hænder, så vil de skulle brydes individuelt - hvorved tid- og ressourceforbruget stiger gevaldigt.

Forbindelsessikkerhed

Al kommunikation mellem Ziik og klienter bruger Transport Layer Security kryptering - i daglig tale SSL eller TLS - til at sikre fortroligheden af data sendt og modtaget af Ziik.